D. 16. marts afholdes generalforsamling og netværksmøde med oplægsholder Thomas Friisnæs. Der vil blive udsendt en officiel indkaldelse - Læs mere her

Tak til gæster og medlemmer for endnu et udbytterigt og spændende netværksmøde d. 3. december på Frederiksberg -  Læs mere her

Ved WE's lederseminar d. 8. - 9. april vil Charlotte Larsen holde et oplæg om meningsfuld organisationsudvikling -Læs mere her